NEUROLOG

Badania przewodnictwa nerwowego, elektromiografia, doppler USG, konsultacje neurologiczne.

Diagnostyka »

fundusze_europejskie
urząd_marszałkowski
unia_europejska

Diagnostyka neurofizjologiczna, dopplerowska, neurologiczna
"3 w 1"

Neurolog

Udzielam porad lekarskich i neurologicznych, wykonuję badania neurofizjologiczne i dopplerowskie, usg. Na wizytę należy przyjść z wykonanymi poprzednio badaniamiami obrazowymi np. TK i MR układu nerwowego. Zajmuję się diagnostyką schorzeń nerwowo-mięśniowego, migreny i bólów głowy, procesów zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego, diagnostyką i leczeniem zespołów bólowych i padaczki.


Możliwość wykonywania badań neurofizjologicznych z zakresu elektroneurografii i elektromiografii lub badań dopplerowskich pozwala ustalić szybką diagnozę lub wykluczyć znaczną część schorzeń w diagnostyce różnicowej i ukierunkować dalsze postępowanie, ewentualnie zastosować właściwe leczenie.

Przewodnictwo nerwowe

Badanie ENG wykorzystywane jest do oceny nerwów obwodowych w kierunku zespołów cieśni, neuropatii, polineuropatii, zapaleń nerwów, po przebytych urazach nerwów

Istota badania elektroneurograficznego

Zasada badania przewodnictwa nerwowego opiera się na ocenie szybkości przewodzenia inpulsu elektrycznego pomiędzy dwoma punktami: elektrodą i stymulatorem oraz ocenie jej wielkości (pomiar amplitudy odpowiedzi czuciowej lub ruchowej).

Badanie elektroneurograficzne - ENG - jest badaniem nieinwazyjnym - do badania wykorzystywane są elektrody dotykowe - powierzchniowe, aczkolwiek jest to badanie przy którym można odczuwać niewielki dyskomfort lub czasem ból z uwagi na stosowną niewielką dawkę impulsu elektrycznego.

Zespół cieśni nadgarstka

ZCN jest najczęstszą neuropatią z ucisku z powodu której wykonuje się badanie ENG.

 • Zwykle podczas badania wykonuje się badanie nerwu pośrodkowego i łokciowego.
 • Badanie daje możliwość oceny stopnia uszkodzenia nerwu.

Inne wskazania do diagnostyki metodą ENG:

 1. inne neuropatie z ucisku: zespół cieśni stępu, zespół rowka nerwu łokciowego
 2. zespoły polineuropayczne
 3. ocena czynności nerwów przy podejrzeniu choroby neuronu ruchowego celem wykluczenia neuropatii z ucisku i zaburzeń czucia

Elektroneurografia... »

Elektromiografia

Elektromiografia (metoda inwazyjna - wymaga wkłucia elektrody igłowej) - badanie wykorzystywane w diagnostyce zapaleń i miopatii, bólów miopatycznych, niespecyficznych kurczów mięśni, jako uzupełnienie diagnostyki badania ENG

EMG służy do oceny czynności mięśni. Badanie nie obrazuje struktury mięśnia.

Badanie elektromiograficzne ilościowe składa się z 3 części: badania w czasie spoczynku, badania w okresie niewielkiego skurczu mięśnia oraz wysiłkowe.

Specyficznym rodzajem badania EMG jest próba tężyczkowa.

Elektromiografia... »

Próba miasteniczna

Próba miasteniczna - elektrostymulacyjna próba nużliwościj jest testem czynnościowy połączenia nerwowo-mięśniowego pomocnym w diagnozowaniu męczliwości mięśni, głównie w przypadku podejrzenia miastenii lub zespołów miastenicznych.

 • Podczas próby miastenicznej bada się zwykle 2-3 mięśnie.
 • Zwiększona męczliwość w mięśniu ksobym może śwadczyć o miastenii uogólnionej.
 • Dodatni wynik próby w mięśniu dystalny - odsiebnym występujce często w zespołech miastecznicnych na. zespole Eatona-Lamberta.
 • W przypadku objawów ocznych badamy mieśnie okolicy oka lub nosowe ze stymulacji nerwu twarzowego.

Doppler USG

Badanie pozwala na jednoczesny pomiar przepływu dopplera z obrazowaniem ultrasonograficznym tętnic i żył - metoda pomocna w wykrywaniu zwężeń lub niedrożności tętnic, przy podejrzeniu obecności skrzepliny w żyłach lub niewydolności zastawkowej w przypadku żylaków.

 • Badanie jest dynamiczne - w trakcie badania można wykonywać testy czynościowe oraz obrazować struktury zależnie od ułożenia chorego.
 • Ultrasonografia jest metodą nieinwazyjną, powtarzalną - praktycznie nie obarczoną występowaniem powikłań - może być wykorzystana do wykonywania badań kontrolnych.
 • Obecnie nowoczesne ultrasonografy dają możliwość precyzyjniejszego obrazowania drobnych struktur, iejednokrotnie dokładiejsznie niż TK lub MR.

W obrazowaniu ultrasonograficznym wykorzystywane są nowoczesne technologie (badanie wiązki skrzyżowanej, obrazowanie harmoniczne, badanie twardości struktur, ocena mikroprzepływów, metody badania półautomatycznego) podnoszące jakość obrazowania struktur i wnoszące nowe cenne informacje kliniczne.

Doppler... »

Fundusze Europejskie

Praktyka Lekarska Jacek Maćkowiak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Skrócenie procesu diagnostycznego chorób cywilizacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ultrasonograficznych służące przyspieszaniu wykrywania chorób i rozpoczynania terapii.”

O projekcie...
Postępowanie ofertowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup ultrasonografu, upublicznionego dnia 27.01.2017r. i zakończonego 07.02.2017r. została wybrana oferta firmy:
SONOLIFE Sp. z o.o

fe
um
ue
O mnie

Ukończyłem studia medyczne w 1998 roku. Specjalizację z neurologii uzyskałem w 2005 roku w Polsce. Miałem przyjemność zdobywania dalszego doświadczenia i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu neurologii jako samodzielny konsultant w klinikach w Anglii ( Hope Hospital, Sheffield, Leicester ) oraz w Raigmore Hospital w Inverness w Szkocji.
Konsultacje

neuron


PARTNERZY

Badanie przewodnictwa nerwowego

Porada kompleksowa

Neurofizjologia

Badanie przewodnictwa nerwów, elektromiografia

Konsultacje neurologiczne

Ocena neurologiczna, interpretacja badań EEG, TK i MRI.

USG DOPPLER

Badania dopplerowskie tętnic domózgowych, naczyń kończyn dolnych i górnych, aorty

Zespół cieśni nadgarstka

Objawy rozpoczynają się zwykle w ręce dominującej (2-3 razy częściej), a w 50-60%przypadków występują obustronnie. Najczęściej zgłaszane skargi to uczucie mrowienia, drętwienia palców ręki z towarzyszącym uczuciem obrzęku ...

ZCN »

Neuropatie

Zespoły neuropatyczne są stanem chorobowym wywołanym uszkodzeniem lub zapaleniem nerwu.
Zmiany wywołane neuropatią wpływają na jakość i szybkość przewodnictwa nerwowego. Schorzenie może objąć niemal każdy nerw.

Neuropatie »

Procedury diagnostyczne

Procedura i metoda wykonwania testów neurofizjologicznych: elektroneurografii i elektromiografii nie wymagają szczególnego przygotowania. W jaki sposób przygotować się do badania naczyń jamy brzusznej?

Diagnostyka naczyń »

Kontakt:

Jacek Maćkowiak Gabinet Lekarski 609-661-132
ul. Pilotów 23E/1 Gdańsk, 80-460


Jak dojechać? ...

synapsa

Jak dojechać z okolic Trójmiasta?

 Gabinet położony jest 50 metrów od przystanku autobusowego MZK linii 227 Hynka/Startowa.
Dojazd z Rumii i Gdyni kolejką SKM - przystanek Gdańsk Zaspa.
Dojazd obwodnicą ze strony Gdańska - zjazd za Centrum Handlowym Matarnia ulicą Słowackiego w kierunku Gdańsk Wrzeszcz.
Na wysokości Galerii Bałtyckiej przejazd wiaduktem. Za wiaduktem skręt w lewo w ulicę Hynka.