Badanie przewodnictwa nerwowego

Gdańsk

Badanie przewodnictwa nerwowego


Badanie przewodnictwa nerwowego - elektroneurografia - ENG - wykorzystywane jest do oceny nerwów obwodowych.

Badany nerw jest stymulowany niewielkim impulsem elektrycznym, natomiast odbiór tego impulsu rejestrowany jest elektrodą odbiorczą, która znajduje się w ustalonej odległości tego samego nerwu.
W przypadku chorób nerwów ( neuropatii ) dochodzi najczęściej do wydłużenia czasu przewodzenia, a więc zmniejszenia prędkości przewodzenia lub obniżenia amplitudy ( ilości przewodzonych impulsów ). Zwolnienie przewodzenia może nastąpić w obrębie całego nerwu lub ogniskowo jak w zespole cieśni nadgarstka. Na podstawie rozległości uszkodzenia nerwów można ocenić czy mamy do czynienia z mono- czy z polineuropatią. Rodzaj zaburzeń przewodzenia określa czy jest to uszkodzenie demielinizacyjne ( ze zwolnieniem przewodzenia ), aksonalne ( obniżenie amplitudy ), ewentualnie uszkodzenie mieszane. Ocena jakie włókna zostały uszkodzone ruchowe lub czuciowe dostarcza kolejnych informacji. W ten sposób możemy oczekiwać, że badanie przewodnictwa nerwowego przybliży nas do rozpoznania etiologicznego, a więc znalezienia przyczyny uszkodzenia nerwów, a tym samym wdrożenia odpowiedniego leczenia.