Elektromiografia

Elektromiografia


Elektromiografia - EMG - jest to badanie rejestracji czynności bioelektrycznej mięśni, która jest związana ze zdolnością szybkiego przepływu jonów sodowych i potasowych przez kanały w błonie komórkowej.

Błona komórkowa komórki mięśniowej jest w sposób ciągły spolaryzowana wskutek działania pompy sodowo-potasowej. Na skutek nagłej depolaryzacji dochodzi do natychmiastowego przepływu jonów i kurczu mięśni. Rodzaj tego kurczu można badać przy pomocy elektrody igłowej, rzadziej powierzchniowej celem oceny efektywności pracy mięśni w spoczynku lub wysiłku.
Badanie elektromiograficzne daje możliwość oceny rozległości uszkodzenia mięśni, czasu trwania choroby oraz występowanie dodatkowych zjawisk neurofizjologicznych jak fibrylacje, ciągi miotoniczne lub fascykulacje są pomocne w ustaleniu etiologii schorzenia neurologicznego.
Specyficzną odmianą badania elektromiograficznego jest próba tężyczkowa.