Porada kompleksowa

nowa usługa

Porada neurologiczna + EMG/ENG + DOPPLER USG

fundusze_europejskie
urząd_marszałkowski
unia_europejska

Porada kompleksowa


Kompleksowa porada jest nowym rodzajem usługi opartej na dośwadczeniu klinicznym oraz wykorzystaniu umiejętności oraz możliwości technologicznych nowoczesnej ultrasonografii i badań neurofizjologicznych. Kompleksowość porady opiera się na prostym założeniu, że głównym objawem z jakim do lekarza zgłaszają się pacjenci jest ból, który może być efektem ucisku, zwężenia lub niedrożności przebiegających w bliskiej odległości struktur anatomicznych, głównie naczyń i nerwów ułożonych w postaci pęczków naczyniowo-nerwowych. To właśnie ból i jego odmiany: bolesne pieczenie, drętwienie, chromanie przestankowe wraz z konfiguracją innych współtowarzyszących dolegliwości oraz ich lokalizacją może dawać różne objawy zespołów nerwowych lub naczyniowych.

U osób w podeszłym wieku u których jednym z częstszych patologii jest miażdżyca tętnic jako wyraz chorób cywilizacyjnych, na który nakłada się często polineuropatia u długotrwale leczonych chorych z cukrzycą lub zespołami niedoborowymi, bądź też zmianami zakrzepowymi naczyń żylnych, różnicowanie oparte tylko na badaniu klicznicznym we wczesnych stadiach może nie być pewne, dlatego z pomocą przychodzą zaawnsowane testy neurofizjologiczne, jak badanie przewodnictwa nerwowego, badanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, elektromiografia, a także ultrasonografia oraz badania dopplerowskie.

Zastosowanie zasady potrójnej diagostyki (badanie klinicznie + diagostyka ultrasonograficzna + badania neurofizjologiczne ) przy wykorzystaniu zasady komplementarności powyższych badań wpisuje się w tradycyjne całościowe podejście do pacjenta oraz rozszerza nowoczesne podejście typu point of care. Dzięki dostępności w jednym miejscu diagnostyki neurofizjologicznej i ultrasonograficznej można zastosować się do zasady „tu i teraz” co w znacznym stopniu skraca czas potrzebny do przeprowadzenia niezbędnych badań, a tym samym przyspiesza możliwość zastosowania właściwej terapii.

Obecnie zauważalną tendencją w dużych ośrodkach klinicznych w Europie jest tworzenie wielodyscyplinarych zespołów, których kompetencje i spektrum zainteresowań zazębiają się, wynikiem czego pacjent może oczekiwać na szybką profesjonalną pomoc. Dzięki poszerzeniu swoich umiejętności o diagnostykę neurofizjologiczną, dopplerowską oraz ultrasonograficzną mogę zaoferować pacjentom możliwość przeprowadzenia ukierunkowanej szybkiej diagnostyki chorób o profilu neurologicznym i naczyniowym. Dla pacjentów cierpiących na powyższe schorzenia, a są to zwykle osoby starsze lub o ograniczonych możliwościach poruszania się, powyższa oferta porady kompleksowej wydaje się bardzo atrakcyjna.

Aktualnie nowoczesna ultrasonografia jest bardzo elastycznym narzędziem, które rozszerza zakres swoich możliwości przy wykorzystaniu wysokoczęstotliwościowych sond, które zapewniają wysoką jakość obrazowania zarówno naczyń jak i nerwów dorównując jakości, a niekiedy przewyższając obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego.

Synteza metod diagnostyki ultrasonograficznej i neurofizjologicznej dobrze sprawdza się w diagostyce zespołów bólowych kończyn dolnych i górnych, bólów krzyża i grzbietu oraz zespołów paraneoplastycznych, natomiast w diagnostyce zawrotów głowy oraz bólów głowy u osób starszych dominującą rolę odgrywa ultrasonografia dopplerowska. W diagnostyce zespołów bólowych przy pomocy metod neurofizjologicznych i ultrasonograficznych pomocne mogą być sporządzone algorytymy postępowania diagnostycznego.


Algorytmy i rekomendacje.


Algorytm wczesnego postępowania w diagnostyce bólów krzyża i grzbietu.
Algorytm wczesnego postępowania w diagnostyce bólów kończyny dolnej.
Algorytm wczesnego postępowania w diagnostyce bólów kończyny górnej.
Algorytm wczesnego postępowania w diagnostyce bólów głowy.
Algorytm wczesnego postępowania w diagnostyce zespołów paraneoplastycznych.
Algorytm wczesnego postępowania w diagnostyce zawrotów głowy.