Nerw łokciowy

Klasyczną najbardzej zaawansowaną formą uszkodzenia nerwu łokciowego jest tzw. ręka szponiasta.
Najczęstszym miejscem uszkodzenia nerwu łokciowego jest uszkodzenie nerwu na poziomie rowka nerwu.
Ponadto do uszkodzeń nerwu łokciowego może dochodzić na wysokości:
- zespołu kanału łokciowego
- kanału Guyona

Uszkodzenie nerwu łokciowego na poziomie kanału Guyona jest rzadko obserwowane w praktyce klinicznej. Jest to uszkodzenie na poziomie nadgarstka.

Zespół kanału łokciowego (łac. syndroma canalis ulnaris, ang. cubital tunnel syndrome).
Ucisk na nerw
łokciowy następuje na skutek zwężenia kanału łokciowego (struktury anatomicznej utworzonej przez nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej, więzadło ramienno-łokciowe i rozcięgno położone pomiędzy głowami zginacza łokciowego nadgarstka).