PROJEKT

Fundusze Europejskie

Województwo pomorskie

fundusze_europejskie
urząd_marszałkowski
unia_europejska

Projekt unijny.


Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jacek Maćkowiak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Skrócenie procesu diagnostycznego chorób cywilizacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ultrasonograficznych służące przyspieszaniu wykrywania chorób i rozpoczynania terapii.”

Celem projektu jest wprowadzenie usługi polegającej na kompleksowej diagnozie w kierunku wczesnego wykrycia chorób cywilizacyjnych oraz wykrycia ich czynników ryzyka w celu podjęcia właściwego leczenia.
Jednym z efektów projektu, oprócz poprawy konkurencyjności, wprowadzenia nowej usługi, poprawy dostępności do nowoczesnej diagnostyki ultrasonograficznej będzie opracowanie rekomendacji i algorytmów pomocnych przy wyborze właściwej metody diagnostycznej w przypadku częstych schorzeń o podobnej symptomatologii i różnej etiologii. Powyższe rekomendacje będą stopniowo rozszerzane i udostępniane.
Porada kompleksowa